Psykisk ohälsa hos barn och unga har ökat kraftigt de senaste tio åren. Digitala och sociala medier tros vara en bakomliggande faktor. Vi skapar content som ger positiv inverkan på barn och unga där de befinner sig.

Pepp Production

Pepp Production vill tränga igenom och lämna eftervärme - ge verktyg som når fram i det brus där våra barn och unga befinner sig för att för att förebygga psykisk ohälsa.

Det sägs att mobiltelefonen har gett upphov till den snabbaste beteendeförändringen i människans historia. Något som vi nog alla kan känna av idag, då de allra flesta av oss, inte minst unga, ständigt utsätts för intryck från en mängd olika digitala plattformar, dygnet runt om vi så vill.

Vi vill inte prata om att den finns utan agera och skapa action för att motverka den psykiska ohälsan. För barn och unga behövs båda attraktiva och sunda alternativ mitt bland alla plattformar. Vi har ett koncept som tränger igenom och lämnar eftervärme - som man inte vill vara utan utan vill ha mer av. Content som når fram i det brus där våra barn och unga befinner sig för att förebygga psykisk hälsa.

Sarah Lundbäck

Bell Musikförläggare och låtskrivare

Att som ung kunna få höra låtar som har texter med sunda värderingar och som du kan få relatera till är oerhört viktigt. Att dessa låtar dessutom paketeras med ett relevant sound, så att man vill höra låtarna om och om igen är en stor bonus!

Ruth Nordström

Advokat Skandinaviska Människorättsadvokaterna

I sökandet efter identitet och rötter är goda värderingar helt avgörande för att skapa en trygg framtid. Detta projekt har potential att bidra till just detta.

Tomas Lindéh

Manager

I dagens samhälle blir vi överrösta med negativa och pessimistiska nyheter 24-7 via alla kanaler, nyheter/musik/soc.med/ poddar etc, inte minst många unga mår så dåligt av det. Därför är positiva och upplyftande budskap så viktigt, som ger folk hopp och en framtidstro. Musik är kanske det bästa sättet att förmedla det på

Felicia Ferreira

VD och Chefredaktör Dagen

Jag tror att Gabbe och Nette har något oerhört viktigt på gång här. Ska en ung generation nås av annat än mainstream sekulärt innehåll i olika plattformar så behövs en hel armé. Det finns inga bättre än Gabbe och Nette att sätta igång en sådan rörelse.

Alf B Svensson

Legitimerad psykolog

Aldrig tidigare har barn varit så osäkra och vilsna och påverkats av så många negativa förebilder som i dag. Bästa sättet att skingra ett mörker är att tända ett ljus. Pepp Production kan blir ett ljus som ger våra barn de goda värderingar och förebilder de behöver för att få ett rikt och meningsfullt liv.

Elin och Rickard Liljero Eriksson

Journalist respektive fotograf

I detta brus av intryck behövs därför såväl sunda som attraktiva alternativ, som varken förnekar eller ignorerar de digitala plattformarna utan verkar där - och gör skillnad.

Vilka ska få påverka våra barn?

Digitaliseringen har förändrat våra liv i grunden. Och våra barn är inget undantag.

Nya generationer växer upp i en värld där smartphones, surfplattor och streamad on-demand-tv är lika naturligt som ritblock, lego och hopprep. Det är ett ständigt flöde av information.

Barn och unga älskar sina skärmar - men vad tittar de på?

Många föräldrar känner sig smått maktlösa inför “informationsmonstret”. Vissa försöker kontrollera sina barns skärmtid. Men även om vi kan begränsa tiden, vem styr över utbudet?

Trots att många unga kan se att influencers inte är helt pålitliga källor för information, säger ändå var femte 13–16-åring att man agerat utifrån deras råd.

Ungdomar som sitter tillsammans på en kaj och tittar ut över vattnet

Varför?

Rekordmånga barn fick antidepressiva läkemedel i Sverige förra året. Jämfört med för 15 år sedan är det mer än tre gånger så stor andel barn som får ett recept utskrivet idag. Ökningen förklaras, enligt Socialstyrelsen, av att andelen unga som diagnostiseras med depressioner och ångestsyndrom har ökat. Det blir alltså alltmer uppenbart att detta är ett allvarligt samhällsproblem och action behövs.

Mind har tagit fram en rapport: Varför mår unga dåligt, hur mår de faktiskt och vad kan göras för att främja deras hälsa? Med denna rapport vill man nyansera debatten kring ungas psykiska ohälsa, då det finns en risk att negativitet leder till att det påverkar ungas självbild negativt och bidrar till fokus läggs på vård istället för action.

Orsaker till att fler uppger psykiska besvär är komplexa. Ett exempel på det är att yngre generationer idag är öppnare med sina känslor och har lättare att prata om psykiska besvär. Vilket i sin tur kan bidra till en uppfattning bland unga att de är särskilt sårbara och därför kanske inte är i stånd att ta itu med de svårigheter som de möter. Det finns flera orsaker som Mind beskriver i sin rapport.

Det vi vill med Pepp är att ta action och lyfta det som är positivt och ge drivkraft till en kreativitet som kan bidra till fler positiva aspekter och på så sätt förebygga den psykiska ohälsan.

Ungdom med mobil i handen

Hur då?

Content

Nästan alla barn använder internet, och de tillbringar överlägset mest tid på Youtube. På en andra plats kommer onlinespelplattformen Roblox. Det visar Internetstiftelsens årliga rapport om svenskarnas internetvanor, Svenskarna och internet. Ett kapitel ägnas åt att kartlägga barns förehavanden på nätet. Nio av tio barn födda år 2010 eller senare använder internet dagligen. I mellanstadiet är hela 97 procent dagliga internetanvändare. Vi vill skapa produktioner för de unga med vasst innehåll och en skön eftervärme.

Musik

Utan tvekan påverkas vi av musik. Många forskningsstudier visar att musik kan göra oss gladare och minska vår stressnivå. En studie publicerad i januari 2023 av forskare vid Wiens universitet, är ett exempel. Drygt 700 personer som var isolerade under coronapandemin fick uppskatta sina stressnivåer och sitt humör. I studien kunde man tydligt påvisa att musiklyssnande kunde kopplas till lägre stressnivåer och väsentligt bättre humör. Det finns alltså all anledning att tro att den musik barn och unga lyssnar på påverkar dem. Vi tror att det finns behov, och efterfrågan, av nutida musik som förmedlar hopp och glädje, och som lämnar eftervärme.

Gaming

Spel behöver inte, som en del tror, bara vara en slapp eller passiv syssla. Den är ofta social om man spelar online och kräver en samarbetsförmåga och ett fokus. Det aktiverar huvudet, hjälper barnen att lära sig engelska, tänka logiskt och strategiskt och kan vara ett socialt intresse. Vi vill skapa nutida spel med fokus på goda värderingar

Content
Musik
Gaming

Om oss

Jeanette Ingemarson

Jeanette Ingemarson - Grundare och projektledare

Jeanette Ingemarson är journalist. Hon är gift med Gabriel och har fyra barn i åldrarna 12-23 år. Nette driver eget inom TV- och musikproduktioner, med syfte att stärka ungas självbild. Föreläser, poddar och skriver inom området föräldraskap och relationer. Tillsammans med sin man driver hon podden Föräldrapeppen med Nette & Gabbe.

Gabriel Ingemarson

Gabriel Ingemarson - Medgrundare

Gabriel Ingemarson har under större delen av sin yrkeskarriär verkat som COO och CFO i ett antal snabbväxande entreprenörsföretag med starkt hållbarhetsfokus som gemensam nämnare, såsom Houdini Sportswear, Linas Matkasse, Doconomy och Mini Rodini. Musikbakgrund bl a genom bandet Veni Domine, samt med döttrarna Hedvig & Selma.

Runt projektet finns även ett brett nätverk av låtskrivare, musiker, producenter, fotografer, etc. som brinner för att medverka på olika sätt.

Vi är en stiftelse

Pepp Production är en insamlingsstiftelse.

Viljeförklaring

Barn och ungas psykiska ohälsa är ett av 2020-talets största samhällsproblem. För att främja psykisk hälsa, vill Pepp Production Insamlingsstiftelse verka för att stärka barn och ungas självkänsla och självbild, genom att förmedla hopp och eftervärme.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att utforska, skapa och producera innehåll och verktyg för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Stiftelsens produktioner ska utformas så att de når målgruppen i kanaler där barn och unga befinner sig. Stiftelsens verksamhet syftar också till att utbilda och påverka vuxna och makthavare med inflytande över barn och ungas psykiska hälsa. All verksamhet och utflöde från stiftelsen ska sträva efter att förmedla en känsla av eftervärme.

Stiftare

Pepp Production Insamlingsstiftelse är stiftad av Jeanette Ingemarson och Gabriel Ingemarson.

Kontakt

Vill du vara med och bidra? Frågor? Hör gärna av dig till oss!

positiv bild av 4 ungdomar som står tillsammans, håller om varandra och tittar mot horisonten och solnedgången

Nutida glädje för den unga generationen.
Ta plats och nå igenom bruset.